Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Fajngold Jewellery
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. Wcisło Mariusz Fajngold Jewellery (w dalszej treści zwane Sprzedawca) jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.
 
 

I.  Definicje
 
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności użyte w niej określenia oznaczają:
Polityka prywatności - niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego.
Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzona za pośrednictwem strony fajngold.eu
Sprzedawcaoznacza Wcisło Mariusz Fajngold Jewellery z siedzibą w Sosnowcu kod pocztowy: 41-200 ul. Modrzejowska 20; NIP:  6250018300, REGON: 272069446.
Klient, Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu
Produkt, towar, asortyment – wytwarzana przez firmę biżuteria, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują oraz świadczone przez firmę usługi jubilerskie

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Panel Klienta – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient może edytować swoje dane, przeglądać historię zamówień, dokonać zwrotu produktu lub złożyć reklamację. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest po wpisaniu otrzymanego loginu i hasła.
Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym
Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
Pliki cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Klient, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 
 II.  Dane zbierane przez Sklep Internetowy (zakres i cel)
 
Administratorem danych osobowych fajngold.eu (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych każdego Klienta jest:

Wcisło Mariusz Fajngold Jewellery
41-200 Sosnowiec,
ul. Modrzejowska 20,
NIP 6250018300, REGON 272069446
mail: sklep@fajngold.eu
tel. kom. +48 604-475-712
tel. stacjonarny: (32) 266-04-14
adres witryny internetowej: www.fajngold.eu

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest w głównej mierze konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się do newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania lub obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

Dane osobowe zbierane są głównie podczas takich czynności jak:

 
1. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Panelu Klienta w sklepie fajngold.eu aby zapewnić Klientowi możliwość  korzystania ze wszystkich funkcji obsługi np. składania zamówień, przeglądania zamówień, tworzenie listy produktów, dodawania opinii o Sklepie, recenzjonowania produktów, zgłaszania reklamacji bądź dokonywania zwrotów zakupionych produktów.


Klient dokonując rejestracji w Sklepie fajngold.eu zakłada konto Klienta w którym podaje następujące dane:                
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
 • adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
 • adres do doręczeń
 • numer NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność)
 • adres e-mail
 • telefon kontaktowy.

Klient na prawo zarządzać swoim kontem oraz dbać o jego bezpieczeństwo mając możliwość zmiany hasła dostępu do serwisu  w dowolnym momencie.

Konto Klienta może być usunięte na wyraźne żądanie Klienta. Usunięcie konta obejmuje fizyczne usunięcie danych osobowych Klienta znajdujących się na elektronicznych nośnikach informacji.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


2. Realizacja zamówienia
Podczas składania zamówienia wymagamy jedynie danych potrzebnych do realizacji zamówienia, takich jak: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy, data urodzenia, numer karty klienta.

Dane te mogą być przekazane w ograniczonym zakresie podmiotom zewnętrznym (takim jak firmy kurierskie,
podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w fajngold.eu, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych) tylko i wyłącznie w zakresie realizacji zamówienia. Podmioty te zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas przetwarzania danych osobowych.

3. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje od Administratora, z których w każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować logując się na swoje konto w fajngold.eu lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez fajngold.eu.


4. Rozpatrywanie reklamacji i zwrotów produktów
Podczas rozpatrywania reklamacji i zwrotów produktów dysponujemy wszelkimi danymi przekazanymi nam przez Klienta podczas składania zamówienia.
 
 
III.  Dobrowolny charakter przekazywania danych
 
Przekazanie danych przez Klienta ma charakter dobrowolny i służy realizacji celu Klienta jakim jest sfinalizowanie zamówienia. Jednocześnie zastrzegamy, iż nie podanie danych przez Klienta wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu uniemożliwi nam realizację zamówienia. Klient podając dobrowolnie swoje dane oświadcza jednocześnie, iż są one zgodne ze stanem faktycznym.
 


 IV.  Prawa przysługujące Klientowi w zakresie ochrony danych osobowych

 


Zgodnie z wymogami ustawowymi prawa o ochronie danych użytkownikowi w ramach określonych wymogów ustawowych użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych:

 • prawo do dostępu do danych,
 • prawo do ich poprawiania,
 • prawdo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszalności danych,
 • prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego w postaci Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
 • prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).
 
 V.  Zabezpieczenie danych osobowych
 
1. Sklep Internetowy stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep Internetowy zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Strony internetowe Sklepu Internetowego zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.
4. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Sklepu Internetowego. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
5. Sklep Internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.


 VI.  Pliki cookies

 
1. fajgold.eu wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji użytkownika. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są pliki Cookies sesyjne. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu) lub zamknięcia przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Pliki Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Klienta, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.
 
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@fajngold.eu

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu